Dont click

EUROSPINE

Member Login

close Login

Διατήρηση της κινητικότητας


Συμβουλές δεν μπορούν να παρέχονται σε ατομική βάση. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση των παρεχομένων πληροφοριών· οι χρήστες και οι γιατροί τους φέρουν πλήρως την ευθύνη για την υγειονομική περίθαλψή τους.

Περιεχόμενα

Αγαπητέ ασθενή

Οι ακόλουθες πληροφορίες συγκεντρώθηκαν για να βοηθήσουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα διαγράμματα δείχνουν τις απαντήσεις των μελών της EuroSpine, της Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης της Ευρώπης, οι οποίοι θεωρούνται οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες στον τομέα της θεραπείας της παθολογίας της σπονδυλικής στήλης. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να μάθετε και να καταλάβετε τί θα έκαναν οι περισσότεροι από τους εμπειρογνώμονες σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Οι πληροφορίες αντανακλούν μια προσέγγιση "κοινής λογικής" στη θεραπεία από τα μέλη της EuroSpine, αλλά δεν υποκαθιστούν μια προσεκτική αξιολόγηση της ατομικής περίπτωσής σας. Επομένως, αν βρείτε μια σημαντική διαφορά μεταξύ των απαντήσεων παρακάτω και της γνώμης του γιατρού σας, ρωτήστε το γιατρό σας τί τόν/τήν ώθησε να πάρει αυτή την απόφαση.

Κάθε συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να αξιολογείται σε ατομική βάση. Η EuroSpine και τα μέλη της δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν παρεξηγήσεις (ή λανθασμένη διάγνωση) με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται εδώ, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν επιχειρούν να υποκαταστήσουν μια στοχευμένη αξιολόγηση.

back to top

Η ΥΓΙΗΣ ΟΣΦΥΪΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Fig 1
Η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) αποτελείται από πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους (σε περίπου 8-12% του πληθυσμού, υπάρχει μια ανατομική παραλλαγή με τέσσερις ή έξι οσφυϊκούς σπονδύλους) και πέντε μεσοσπονδύλιους δίσκους. Το φυσιολογικό σχήμα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης παρουσιάζει μία ελαφρά καμπυλότητα (λόρδωση). Το μέγεθος του κυρτώματος αυτού καθορίζεται από τις παρακείμενες καμπύλες της σπονδυλικής στήλης καθώς και από τη θέση της λεκάνης και είναι ουσιώδους σημασίας για την ισορροπία ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης.
Fig 2
Η κίνηση είναι δυνατή μεταξύ δύο παρακειμένων σπονδύλων. Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος μπροστά, ένα ζεύγος των αποκαλούμενων αρθρικών αποφύσεων (μικρές αρθρώσεις που συνδέουν δύο σπονδύλους) πίσω και διάφοροι σύνδεσμοι και μύες σχηματίζουν μία λειτουργική μονάδα σπονδυλικής στήλης (ΛΜΣΣ). Η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης έχει πέντε ΛΜΣΣ. Αυτές παρέχουν σταθερότητα και κίνηση στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης.

Το μέσο εύρος κίνησης μίας οσφυϊκής ΛΜΣΣ είναι περίπου 10 μοίρες κάμψης και 5 μοίρες έκτασης, 5 μοίρες πλάγιας κάμψης και περίπου 3 μοίρες στροφής. Το σύνολο του εύρους των εν λόγω κινήσεων μας δίνει τη συνολική ευελιξία αυτής της ανατομικής δομής.
Fig 3
Fig 4
Τα όρια των διαφόρων αυτών στοιχείων της τμηματικής κίνησης καθορίζονται από τα χαρακτηριστικά (συμπιεστότητα, ελαστικότητα) του μεσοσπονδυλίου δίσκου και των συνδέσμων μέσα και γύρω από την ΛΜΣΣ και των μεσοσπονδυλίων αρθρώσεων.

Τα νωτιαία νεύρα διατρέχουν τον σπονδυλικό σωλήνα ο οποίος σχηματίζεται από τα οπίσθια τμήματα των σπονδύλων. Σε κάθε επίπεδο, ένα ζεύγος νωτιαίων νεύρων εξέρχεται του σπονδυλικού σωλήνα και κατευθύνεται προς τα πόδια.
Fig 5

ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ


Γενικές παρατηρήσεις

Η κίνηση και η φόρτιση προκαλούν προσαρμοστικές αλλαγές στους ιστούς κατά τη διάρκεια της ζωής. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν απώλεια της ελαστικότητας των ιστών, ανάπτυξη οστεοφύτων και επασβέστωση των συνδέσμων. Η κίνηση μίας ΛΜΣΣ αλλάζει ως συνέπεια αυτής της εκφυλιστικής διαδικασίας στην γηράσκουσα σπονδυλική στήλη. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αυξημένη ή μειωμένη κινητικότητα μίας ΛΜΣΣ.
Fig 6

Μεσοσπονδύλιος δίσκος

Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος και οι μεσοσπονδύλιες αρθρώσεις, ως δομές οι οποίες εκτίθενται περισσότερο σε φορτίσεις, καθορίζουν την έκταση της εκφύλισης της σπονδυλικής στήλης.

Αυτός είναι το μεγαλύτερο όργανο από ινώδη ιστό στο ανθρώπινο σώμα. Αποτελείται από έναν εξωτερικό δακτύλιο (ινώδης δακτύλιος αποτελούμενος από ισχυρές ίνες κολλαγόνου που συνδέουν το δίσκο με τα παρακείμενα σπονδυλικά σώματα) και έναν εσωτερικό πυρήνα (πηκτοειδής πυρήνας). Είναι ένας μαλακός χόνδρινος ιστός που περιέχει κύτταρα (χονδροκύτταρα) τα οποία σχηματίζουν τη λεγόμενη θεμέλια ουσία που αποτελείται από ουσίες υψηλού μοριακού βάρους (πρωτεογλυκάνες, όπως θειική χονδροϊτίνη). Οι ουσίες αυτές είναι εξαιρετικά υδρόφιλες (περιεκτικότητα σε νερό των οσφυϊκών μεσοσπονδύλιων δίσκων: 75-90%). Καθώς ο δίσκος δεν είναι άμεσα συνδεδεμένος με το αγγειακό σύστημα του σώματος, η θρέψη του εξασφαλίζεται μόνο από την αιμάτωση μέσω των χόνδρινων και οστέινων επιφανειών των γειτονικών σπονδυλικών σωμάτων. Αυτό καθιστά το δίσκο ευπαθή σε εκφύλιση.
Fig 7
Η εκφύλιση του δίσκου χαρακτηρίζεται από μια ποσοτική απώλεια ή/και υποβάθμιση της ποιότητας της θεμέλιας ουσίας. Η περιεκτικότητα σε νερό και το ύψος του δίσκου μειώνονται. Η συνεχής φόρτιση στον ινώδη δακτύλιο αυξάνει την συχνότητα εμφάνισης ρωγμών, που αποδυναμώνουν τη μηχανική αντοχή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόπτωση του δίσκου μέσα στο σπονδυλικό σωλήνα και συμπίεση των νευρικών ριζών. Η μείωση του ύψους του μεσοσπονδυλίου δίσκου αυξάνει τα φορτία στις αρθρικές αποφύσεις και επιταχύνει τις οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις. Ως αποτέλεσμα, η κινητική συμπεριφορά της ΛΜΣΣ υφίσταται σημαντικές αλλαγές.
Fig 8

Facet Μεσοσπονδύλιες αρθρώσειςJoints

Οι προαναφερθείσες εκφυλιστικές αλλοιώσεις αφορούν επίσης και τις μεσοσπονδύλιες αρθρώσεις. Όπως και οι άλλες αρθρώσεις του σώματος, οι αρθρικές αποφύσεις καλύπτονται με ένα στρώμα χόνδρου. Αυτό εξασφαλίζει μια αρμονική, ανώδυνη κίνηση μεταξύ των δύο οστικών μαζών της άρθρωσης. Η συνεχής φόρτιση και η κίνηση προκαλούν διάβρωση του χόνδρου, άμεση οστική επαφή και τελικά επώδυνη οστεοαρθρίτιδα.

back to top

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Ο βασικός διαγνωστικός έλεγχος για τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης περιλαμβάνει την προσεκτική αξιολόγηση του ιστορικού του ασθενούς και την κλινική εξέταση. Απαραίτητο συμπλήρωμα του διαγνωστικού ελέγχου είναι οι διάφορες απεικονιστικές τεχνικές της σπονδυλικής στήλης και εγχύσεις.

Απλές, συμβατικές ακτινογραφίες: Οι συμβατικές ακτινογραφίες παρέχουν μια εξαιρετική επισκόπηση των οστικών δομών και επιτρέπουν τον ανατομικό προσανατολισμό στη σπονδυλική στήλη. Παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με την οστική πυκνότητα καθώς και αλλαγές στο σχήμα και το μέγεθος των σπονδυλικών σωμάτων. Μπορούμε ακόμη να δούμε εκφυλιστικές αλλοιώσεις όπως ο σχηματισμός οστεοφύτων ή η στένωση του χώρου του δίσκου. Καθώς οι ακτινογραφίες απεικονίζουν μόνο δομές που περιέχουν ασβέστιο, οι μαλακοί ιστοί δεν είναι άμεσα ορατοί.

Υπολογιστική (αξονική) τομογραφία (CT), απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (μαγνητική τομογραφία -MRI): Οι νεώτερες αυτές τεχνικές είναι οι απεικονιστικές μέθοδοι επιλογής για την σπονδυλική στήλη. Αλλαγές τόσο στις οστικές δομές όσο και στους μαλακούς ιστούς μπορούν να απεικονιστούν και να αναλυθούν.

Ωστόσο η ερμηνεία της κλινικής σημασίας των εκφυλιστικών αλλαγών που απεικονίζονται μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς δεν είναι επώδυνες όλες οι αλλοιώσεις που φαίνονται στις ακτίνες Χ, την αξονική ή την μαγνητική τομογραφία.

Εγχύσεις: Εγχύσεις σκιαγραφικού και/ή αναισθητικού μπορούν να γίνουν στους μεσοσπονδύλιους δίσκους και στις αρθρικές αποφύσεις. Η πρόκληση ή η εξάλειψη του πόνου μπορεί να επιβεβαιώσει ότι μία εκφυλιστική αλλοίωση που προσδιορίστηκε στην διαγνωστική απεικόνιση είναι η πηγή του πόνου. Οι εγχύσεις αυτές εκτελούνται συνήθως υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο.

Η ευαισθησία και η ακρίβεια της διαγνωστικής παρέμβασης του τύπου αυτού είναι αμφιλεγόμενες λόγω των υψηλών ποσοστών ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.
Fig 9
Η γνώμη των ειδικών:
1) Διαγνωστικές μέθοδοι στην εκφύλιση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης: Δισκογραφία
Η δισκογραφία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό ενός επώδυνου δίσκου στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης

21 ψήφοι
οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης 21 ψήφοι Η δισκογραφία δεν είναι αξιόπιστη

21 ψήφοι
Άλλο

3 ψήφοι
Σύνολο: Απάντησαν 46 ειδικοί
2) Διαγνωστικές μέθοδοι στην εκφύλιση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης: εγχύσεις αρθρικών αποφύσεων
Οι εγχύσεις στις αρθρικές αποφύσεις είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για τον εντοπισμό επώδυνων αρθρικών αποφύσεων στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης

29 ψήφοι
Οι εγχύσεις στις αρθρικές αποφύσεις δεν είναι αξιόπιστες

17 ψήφοι
Άλλο

0 ψήφοι
Σύνολο: Απάντησαν 46 ειδικοί


back to top

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η εκφύλιση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης αποτελεί μια φυσιολογική διαδικασία γήρανσης και είναι συχνά ασυμπτωματική. Η συντηρητική, μη χειρουργική θεραπεία αντιμετωπίζει τον πόνο ήπιας και μέτριας έντασης. Μόνο σε περιπτώσεις αφόρητου πόνου και μη ανταπόκρισης στη συντηρητική θεραπεία, μπορεί να τεθεί επί τάπητος η εγχείριση σπονδυλικής στήλης και με σαφώς προσδιορισμένη τη δομή που προκαλεί τον πόνο στη σπονδυλική στήλη.

Χειρουργική θεραπεία

Επί πολλά χρόνια, η θεραπεία των εκφυλιστικών αλλοιώσεων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ήταν η σπονδυλοδεσία, επέμβαση η οποία έχει ως στρατηγική την απομάκρυνση ή την εξάλειψη της επώδυνης δομής (π.χ. μεσοσπονδύλιος δίσκος) και την αποκατάσταση της φυσιολογικής κυρτότητας και ανατομίας.
Fig 10
Ακόμη και αν η τεχνική αυτή ήταν επιτυχής σε πολλές περιπτώσεις με αποδεκτά αποτελέσματα, υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα που σχετίζονται με την επέμβαση:
  • «Αφύσικες» αλλαγές στο πρότυπο κίνησης λόγω της ακινητοποίησης
  • Αυξημένη συχνότητα εκφύλισης των παρακειμένων τμημάτων
  • Αντισταθμιστική υπερκινητικότητα των παρακειμένων τμημάτων
  • Αυξημένη συχνότητα σπονδυλόλυσης (αστάθειας) των παρακειμένων τμημάτων
Τούτων δοθέντων, νέες μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για την επίτευξη των βασικών στόχων της χειρουργικής σπονδυλοδεσίας (εξάλειψη του πόνου, αποκατάσταση της φυσιολογικής κυρτότητας και ανατομίας), αλλά με ταυτόχρονη διατήρηση της κινητικότητας. Τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα εμφυτεύματα σήμερα είναι η ολική (ή μερική) αντικατάσταση του δίσκου, η οπίσθια δυναμική σταθεροποίηση και οι μεσακάνθιες προθέσεις (αποστάτες).

Η κλινική εμπειρία των τελευταίων ετών φαίνεται να δίνει κάποιες αρχικές ενδείξεις ως προς το ότι η ολική αντικατάσταση του δίσκου μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση για την σπονδυλοδεσία. Για την οπίσθια δυναμική σταθεροποίηση και τις μεσακάνθιες προθέσεις δεν υπάρχουν ακόμα σαφείς ενδείξεις.

Η γνώμη των ειδικών:
3) Οι τεχνικές διατήρησης της κινητικότητας είναι μια νέα θεραπευτική έννοια. Δεν έχουμε για όλα τα εμφυτεύματα επαρκή κλινικά δεδομένα και εμπειρία. Παρακαλώ αξιολογήστε τη σχέση και την αξιοπιστία των διαθεσίμων βιβλιογραφικών δεδομένων για τα ακόλουθα εμφυτεύματα (0 = καμία κλινική εμπειρία / πειραματική επέμβαση. 100 = ύπαρξη σχετικής κλινικής εμπειρίας / στέρεο θεραπευτικό υπόβαθρο)
Ολική αντικατάσταση δίσκου

100 %
Αντικατάσταση πυρήνα

33 %
Μεσακάνθια αντιλορδωτική πρόθεση

61 %
Οπίσθια δυναμική σταθεροποίηση

74 %
Αντικατάσταση αρθρικών αποφύσεων

18 %
Σύνολο: Απάντησαν 43 ειδικοί

Πρόσθιες επεμβάσεις: μεσοσπονδύλιος δίσκος

Μπορεί να πραγματοποιηθεί ολική ή μερική αντικατάσταση του δίσκου για την εξάλειψη του πόνου που προέρχεται από τον δίσκο.
Fig 11
Η γνώμη των ειδικών:
4) Αντενδείξεις για πρόθεση δίσκου είναι (δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων)
Περισσότερα από τα τρία επίπεδα

36 ψήφοι
Σημαντική οστεοαρθρίτιδα

37 ψήφοι
Εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση

37 ψήφοι
Ισθμική σπονδυλολίσθηση

41 ψήφοι
Σκολιωτική παραμόρφωση

38 ψήφοι
Τμηματική κύφωση

27 ψήφοι
Αρνητική δοκιμασία πρόκλησης πόνου (δισκογραφία)

24 ψήφοι
Προηγηθείσα επέμβαση δίσκου στο ίδιο επίπεδο

7 ψήφοι
Προηγηθείσα οπισθοπεριτοναϊκή επέμβαση

22 ψήφοι
Σύνολο: Απάντησαν 44 ειδικοί

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ολική αντικατάσταση δίσκου:

Η χειρουργική προσπέλαση της σπονδυλικής στήλης είναι πρόσθια, μέσω κοιλιακής τομής. Μετά τη διατομή του κοιλιακού τοιχώματος, το περιτόναιο και το έντερο μπορούν να κινητοποιηθούν και να παρεκτοπιστούν στα πλάγια. Μετά από προσεκτική παρεκτόπιση των μεγάλων αγγείων, μπορούμε να δούμε την πρόσθια επιφάνεια της σπονδυλικής στήλης. Ο δίσκος μπορεί να αφαιρεθεί και οι επιφάνειες των σπονδυλικών σωμάτων να καθαριστούν. Με ήπια έλξη, η δισκική πρόθεση μπορεί να τοποθετηθεί μεταξύ των δύο σπονδυλικών σωμάτων. Μετά τη λύση της έλξης, η πρόθεση κλειδώνει στη θέση της.

Μερική αντικατάσταση:

Νεώτερες τεχνικές επιχειρούν την αντικατάσταση μόνο του πυρήνα (εσωτερικό μέρος του δίσκου). Αυτή η επέμβαση είναι λιγότερο επεμβατική και πραγματοποιείται συνήθως με οπίσθια προσπέλαση. Μερικά εμφυτεύματα επιτρέπουν διαδερμική επέμβαση. Σε αυτό το είδος της μερικής αντικατάστασης δίσκου δεν υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία και γίνεται μόνο σε ορισμένα κέντρα σπονδυλικής στήλης.

Οπίσθιες επεμβάσεις: Σύνδεσμοι, αρθρικές αποφύσεις

Όπως ο μεσοσπονδύλιος δίσκος, έτσι και τα οπίσθια στοιχεία -κυρίως οι αρθρικές αποφύσεις- υφίστανται εκφύλιση και μπορούν να γίνουν δυνητικά εστίες πόνου. Με την εισαγωγή των τεχνικών διατήρησης της κινητικότητας, η πορεία αυτή μπορεί να σταματήσει ή ακόμη και να αναστραφεί. Επί του παρόντος, η δυναμική οστεοσύνθεση με διαυχενικές βίδες βρίσκεται σε φάση κλινικής εφαρμογής. Με την αλλαγή της κίνησης και την αποφόρτιση των αρθρικών αποφύσεων, ο πόνος αναμένεται να ελαττωθεί. Υπάρχουν περιορισμένες ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα και τον μηχανισμό ανακούφισης από τον πόνο. Προθέσεις για τις μεσοσπονδύλιες αρθρώσεις βρίσκονται επί του παρόντος υπό έρευνα.
Fig 12
Οι μεσακάνθιες προθέσεις είναι αποστάτες που κατασκευάζονται από τιτάνιο ή ΡΕΕΚ και τοποθετούνται μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων δύο παρακειμένων σπονδύλων. Η ήπια αυτή τμηματική έλξη ανοίγει το χώρο για την εξερχόμενη νευρική ρίζα και ξεδιπλώνει τους συνδέσμους στον σπονδυλικό σωλήνα, παρέχοντας έτσι περισσότερο χώρο για τα νωτιαία νεύρα. Ένδειξη για την επέμβαση αυτή αποτελεί η ήπια σπονδυλική στένωση.
Fig 13
Οι τεχνικές διατήρησης της κινητικότητας έχουν αποκτήσει ευρεία αναγνώριση μεταξύ ειδικών και ασθενών. Η ιδέα της αποφυγής της άκαμπτης οστεοσύνθεσης είναι πράγματι δελεαστική. Το μέλλον θα δείξει εάν οι καινοτομίες αυτές είναι αποτελεσματικότερες από τις «παραδοσιακές» παρεμβάσεις και για ποιές ενδείξεις θα καταστούν επεμβάσεις πρώτης επιλογής.
© Το ανωτέρω κείμενο, οι εικόνες και οι πληροφορίες αποτελούν ιδιοκτησία της EUROSPINE®, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ειδικών Σπονδυλικής Στήλης, και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή χρήση τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

EUROSPINE, Απρίλιος 2007

© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 10.06.2015