Dont click

EUROSPINE

Member Login

close Login

Οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης


Συμβουλές δεν μπορούν να παρέχονται σε ατομική βάση. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση των παρεχομένων πληροφοριών· οι χρήστες και οι γιατροί τους φέρουν πλήρως την ευθύνη για την υγειονομική περίθαλψή τους.

Περιεχόμενα

Αγαπητέ ασθενή

Οι ακόλουθες πληροφορίες συγκεντρώθηκαν για να βοηθήσουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα διαγράμματα δείχνουν τις απαντήσεις των μελών της EuroSpine, της Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης της Ευρώπης, οι οποίοι θεωρούνται οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες στον τομέα της θεραπείας της παθολογίας της σπονδυλικής στήλης. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να μάθετε και να καταλάβετε τί θα έκαναν οι περισσότεροι από τους εμπειρογνώμονες σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Οι πληροφορίες αντανακλούν μια προσέγγιση "κοινής λογικής" στη θεραπεία από τα μέλη της EuroSpine, αλλά δεν υποκαθιστούν μια προσεκτική αξιολόγηση της ατομικής περίπτωσής σας. Επομένως, αν βρείτε μια σημαντική διαφορά μεταξύ των απαντήσεων παρακάτω και της γνώμης του γιατρού σας, ρωτήστε το γιατρό σας τί τόν/τήν ώθησε να πάρει αυτή την απόφαση.

Κάθε συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να αξιολογείται σε ατομική βάση. Η EuroSpine και τα μέλη της δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν παρεξηγήσεις (ή λανθασμένη διάγνωση) με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται εδώ, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν επιχειρούν να υποκαταστήσουν μια στοχευμένη αξιολόγηση.

back to top

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Οι γραφικές παραστάσεις στο κείμενο που ακολουθεί έχουν προκύψει από ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στα μέλη της EuroSpine, της Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης της Ευρώπης, η οποία εκπροσωπεί εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς της σπονδυλικής παθολογίας.

Η γνώμη των ειδικών:
1) Πόσους περίπου ασθενείς με εκφυλιστική νόσο της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης εξετάζετε κατ’ έτος;
0 - 100

11 ψήφοι
101 - 200

21 ψήφοι
201 - 400

34 ψήφοι
Περισσότερους από 400

70 ψήφοι
Σύνολο: Απάντησαν 136 ειδικοί
2) Ποια είναι η επαγγελματική σας εμπειρία;
Ορθοπεδικός Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης

99 ψήφοι
Νευροχειρουργός

31 ψήφοι
Νευρολόγος / Ειδικός στον Πόνο

1 ψήφοι
Ρευματολόγος / Φυσίατρος

4 ψήφοι
Άλλο

0 ψήφοι
Σύνολο: Απάντησαν 135 ειδικοί
3) Αν είστε χειρουργός σπονδυλικής στήλης, περίπου πόσους ασθενείς χειρουργείτε κατ’ έτος;
0 - 50

12 ψήφοι
51 - 100

21 ψήφοι
101 - 200

40 ψήφοι
201 - 300

27 ψήφοι
Περισσότερους από 300

29 ψήφοι
Σύνολο: Απάντησαν 129 ειδικοί


back to top

Η ΥΓΙΗΣ ΟΣΦΥΪΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης είναι το τμήμα της σπονδυλικής στήλης που βρίσκεται μεταξύ της πυέλου και του θωρακικού κλωβού. Αποτελείται από πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Κάθε σπόνδυλος αποτελείται από ένα σπονδυλικό σώμα και ένα σπονδυλικό τόξο το οποίο είναι συνδεδεμένο με το αντίστοιχο σπονδυλικό σώμα με δύο αυχένες. Οι οστικές προσφύσεις είναι οπίσθιες: οι ακανθώδεις αποφύσεις (το οστό που μπορείτε να αισθανθείτε κάτω από τη μεσότητα της πλάτης σας), οι συζευγμένες εγκάρσιες και οι αρθρικές. Οι εγκάρσιες αποφύσεις χρησιμεύουν ως προσφύσεις για τους μυς, ενώ οι αρθρικές αποφύσεις αποτελούν τις οπίσθιες αμφοτερόπλευρες αρθρώσεις οι οποίες συνδέουν έναν έκαστο σπόνδυλο με τον παρακείμενο του σπόνδυλο. Αυτό επιτρέπει την κίνηση του αντίστοιχου μεσοσπονδυλίου δίσκου στο πρόσθιο μέρος της σπονδυλικής στήλης.
Fig 1
Fig 2
Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι, οι αρθρικοί θύλακοι και οι σύνδεσμοι συγκρατούν τους σπονδύλους και ελέγχουν το εύρος της τμηματικής κίνησης. Το οπίσθιο τοίχωμα του σπονδύλου, το οστέινο τόξο και ο ωχρός σύνδεσμος που εκτείνεται από το ένα τόξο στο επόμενο, σχηματίζουν ένα σωλήνα (σπονδυλικός σωλήνας) ο οποίος περιέχει το τέλος του νωτιαίου μυελού και τα νωτιαία νεύρα. Κάθε τμήμα έχει δύο πλευρικά ανοίγματα, μέσω των οποίων οι αντίστοιχες νευρικές ρίζες εξέρχονται προς την περιφέρεια.
Fig 3

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Εκφυλιστικές αλλοιώσεις της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης


Γενικές παρατηρήσεις

Οι κύριες λειτουργίες της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης είναι να προστατεύει τα νωτιαία νεύρα και να διευκολύνει τις περισσότερες από τις κινήσεις του κορμού. Τα πέντε οσφυϊκά σπονδυλικά σώματα διατηρούν την απόσταση και μεταφέρουν τα φορτία από το θώρακα προς τη λεκάνη και λειτουργούν ως προσφύσεις μυών.

Η κίνηση και τα φορτία δημιουργούν προσαρμοστικές αλλαγές στους ιστούς κατά τη διάρκεια της ζωής. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν απώλεια της ελαστικότητας των ιστών, ανάπτυξη οστεοφύτων και επασβέστωση των συνδέσμων. Ως αποτέλεσμα, οι δομές γύρω από το σπονδυλικό σωλήνα αυξάνουν σε όγκο, μειώνοντας έτσι τον διαθέσιμο χώρο για τις ρίζες των νεύρων στον σωλήνα ή τις εξόδους των ριζών. Το αποτέλεσμα αυτό μερικές φορές επιτείνεται από την πρόσθια σπονδυλική ολίσθηση (εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση) λόγω ανεπάρκειας από φθορά και ρήξη των σπονδυλικών αρθρώσεων.

Η στένωση του σπονδυλικού σωλήνα αναφέρεται ως σπονδυλική στένωση.
Fig 4
Fig 5
Fig 6
Fig 7

ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗ

Fig 8

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Degenerative change is a physiological response of the body occurring during the life of an adult. Thus, depending on the age and activities of the individual, all of the imaging techniques (radiographs, computer tomography and magnetic resonance imaging) show these changes differently. Many of these changes may be asymptomatic and unknown to the person. The presence of corresponding symptoms (mostly local back pain) is dependent on the extent and localisation of the degeneration and the underlying individual anatomy.

Οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις που φαίνονται με τις απεικονιστικές τεχνικές δεν προκαλούν όλες συμπτώματα και δεν χρειάζονται όλες θεραπεία.

Αυτό ενίοτε καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό της εστίας του πόνου, καθώς οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις μπορεί να απλώνονται (και να φαίνονται) κατά μήκος ολόκληρης της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, αλλά επώδυνη μπορεί να είναι μόνο μία από αυτές.

ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (ΟΣΦΥΪΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ -ΟΣΣ)


Συμπτώματα του στενού σπονδυλικού σωλήνα

Το κύριο σύμπτωμα του στενού σπονδυλικού σωλήνα είναι η επιλεγόμενη νευρογενής χωλότητα. Αυτή είναι αίσθηση πόνου μετά από βάδισμα ορισμένης απόστασης, ή κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου ορθοστασίας. Τυπικά ο πόνος εξαφανίζεται με κάμψη του σώματος προς τα εμπρός π.χ. σε καθιστή θέση. Αν και το πιο κοινό σύμπτωμα είναι πόνος στα πόδια (συχνά εντοπισμένος σε συγκεκριμένη περιοχή), άλλα τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν αδυναμία ή αστάθεια στα πόδια μετά από βάδισμα ορισμένης απόστασης. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ο ασθενής μόλις και μετά βίας είναι σε θέση να περπατήσει λίγα μέτρα και είναι κυριολεκτικά καθηλωμένος από αυτή την πάθηση.

Διάγνωση της ΟΣΣ

Το πιο σημαντικό στοιχείο για τη διάγνωση είναι το ιστορικό του ασθενούς, καθώς η κλινική εξέταση μπορεί να μην αποκαλύψει καθοριστικά ευρήματα. Οι απεικονιστικές μέθοδοι επιβεβαιώνουν τυχόν υποψίες για στένωση και καθορίζουν την έκταση της στένωσης. Η μαγνητική τομογραφία και σε ορισμένες περιπτώσεις η υπολογιστική τομογραφία (σε συνδυασμό επίσης με μυελογραφία) είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές.

Θεραπεία

Η θεραπεία της συμπτωματικής ΟΣΣ μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική.
Συντηρητική: Αν και η στένωση στον σπονδυλικό σωλήνα περιλαμβάνει μηχανικό παράγοντα, κάποια ιστική διόγκωση και οίδημα συχνά συμμετέχουν (εν μέρει) στην εκδήλωση των συμπτωμάτων. Η (συντηρητική) θεραπεία μπορεί να επηρεάσει θετικά αυτούς τους μη μηχανικούς παράγοντες και να οδηγήσει σε μείωση του πόνου.

Η γνώμη των ειδικών:
4) Θα πρέπει η ΟΣΣ να αντιμετωπίζεται χειρουργικά η συντηρητικά; (Επιλέξτε την απάντηση που προσεγγίζει περισσότερο την πρακτική σας)
Η συμπτωματική ΟΣΣ είναι πάντα (> 90%), πεδίο συντηρητικής θεραπείας

2 ψήφοι
Συντηρητική θεραπεία θα πρέπει να εφαρμόζεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν συζητηθεί χειρουργική θεραπεία.

17 ψήφοι
Μόνο στην περίπτωση που αποτύχει η συντηρητική θεραπεία θα πρέπει να προτείνεται χειρουργική επέμβαση.

86 ψήφοι
Η συμπτωματική ΟΣΣ θα πρέπει να προσεγγίζεται πάντα (> 90%) χειρουργικά

15 ψήφοι
Άλλο

7 ψήφοι
Σύνολο: Απάντησαν 129 ειδικοί
5) Σε περίπτωση που επιλέξετε συντηρητική θεραπεία, παρακαλείσθε να αναφέρετε τη συχνότητα
ΜΣΑΦ

97 %
Συστημικά στεροειδή

23 %
Επισκληρίδια στεροειδή

59 %
Καλσιτονίνη

13 %
Παυσίπονα

92 %
Αντικαταθλιπτικά

45 %
Βιταμίνες / δυναμωτικά

21 %
Φυσική άσκηση

100 %
Σύνολο: Απάντησαν 123 ειδικοί

Η ΟΣΣ είναι πρωτίστως μηχανικό πρόβλημα. Εάν δεν υποχωρήσει με άλλη μέθοδο, τότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Ο στόχος της επέμβασης είναι η αποσυμπίεση του σπονδυλικού σωλήνα και η ανακούφιση από την πίεση των νευρικών δομών, μειώνοντας (ή εξαλείφοντας) έτσι τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ

Η γνώμη των ειδικών:
6) Πότε θα χειρουργήσετε έναν ασθενή με συμπτωματική ΟΣΣ;
Η απόφαση για χειρουργική επέμβαση λαμβάνεται κατά τη διάγνωση

3 ψήφοι
Μόνο μετά από ανεπιτυχή συντηρητική θεραπεία

31 ψήφοι
Ο χρόνος καθορίζεται κυρίως από την σοβαρότητα των συμπτωμάτων

76 ψήφοι
Μόνον όταν παρουσιαστούν μόνιμα νευρολογικά συμπτώματα

2 ψήφοι
Άλλο

7 ψήφοι
Σύνολο: Απάντησαν 120 ειδικοί

Η αποσυμπίεση των νευρικών ριζών στον σπονδυλικό σωλήνα μπορεί να γίνει με διάφορες τεχνικές. Η έμμεση αποσυμπίεση εφαρμόζεται όταν μέρος της στένωσης προκαλείται από αναδίπλωση συνδέσμων. Με οπίσθια έλξη, οι σύνδεσμοι μπορούν να τεντωθούν και ο όγκος του σπονδυλικού σωλήνα και των μεσοσπονδυλίων τρημάτων να αυξηθούν. Η τεχνική αυτή αποφεύγει τους χειρισμούς κοντά στις νευρικές δομές και αποτελεί ελάσσονα επέμβαση.
Fig 9


Η πεταλεκτομή είναι η πιο επιθετική επέμβαση. Όλα τα οπίσθια στοιχεία που καλύπτουν τις νευρικές ρίζες αφαιρούνται και με τον τρόπο αυτό οι νευρικές δομές αποσυμπιέζονται αποτελεσματικά. Η μέθοδος αυτή μπορεί να προκαλέσει κάποια προβλήματα στη σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται πρόσθετη σπονδυλοδεσία.
Fig 10
Η επιλεκτική (ενδοτέμνουσα) πεταλοτομή αποσυμπιέζει τις νευρικές δομές με την αφαίρεση των πεπαχυσμένων συνδέσμων, την λέπτυνση του πετάλου και τη μείωση του όγκου των αρθρικών αποφύσεων. Αυτή η τεχνική συνήθως δεν επηρεάζει τη σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης. Η τεχνική είναι λιγότερο επεμβατική, αλλά το χειρουργικό πεδίο μπορεί να είναι λιγότερο προσβάσιμο.
Fig 11
Νεώτερες, λιγότερο επεμβατικές μέθοδοι αποσυμπιέζουν τον σπονδυλικό σωλήνα με διαδερμικές μεθόδους. Με την εισαγωγή εργαλείων μέσα στον σπονδυλικό σωλήνα, η αποσυμπίεση πραγματοποιείται με τη χρήση διαφόρων τεχνικών όπως με λεπίδες ή λέιζερ.

Η γνώμη των ειδικών:
7) Ποια είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική αποσυμπίεσης στην ΟΣΣ στην κλινική σας;
Έμμεση αποσυμπίεση / μεσακάνθια έλξη

4 ψήφοι
Σπονδυλοδεσία χωρίς αποσυμπίεση

2 ψήφοι
Πεταλεκτομή

31 ψήφοι
Πεταλοτομή

57 ψήφοι
Διαδερμικές μέθοδοι

2 ψήφοι
Άλλο

20 ψήφοι
Σύνολο: Απάντησαν 118 ειδικοί

Η ταυτόχρονη σπονδυλοδεσία σε συνδυασμό με αποσυμπίεση συζητείται περιστασιακά ως πιθανή θεραπεία. Η σπονδυλοδεσία (ακινητοποίηση) της σπονδυλικής στήλης (ή μέρους αυτής) μπορεί να είναι χρήσιμη για τη μείωση της οσφυαλγίας και την εξάλειψη της αστάθειας ή της παραμόρφωσης, αλλά απαιτεί περισσότερο χρονοβόρες χειρουργικές επεμβάσεις. (Βλ. επίσης «Σπονδυλοδεσία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης»)
Η γνώμη των ειδικών:
8) Πότε κάνετε σπονδυλοδεσία ταυτόχρονα με επεμβάσεις αποσυμπίεσης;
Πάντα

5 ψήφοι
Ποτέ

1 ψήφοι
Μόνο σε ασθενείς με αστάθεια / παραμόρφωση

82 ψήφοι
Σε ασθενείς με οσφυαλγία ως κυρίαρχο σύμπτωμα

19 ψήφοι
Άλλο

11 ψήφοι
Σύνολο: Απάντησαν 118 ειδικοί


back to top

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η λέξη οσφυαλγία είναι μία μη ειδική περιγραφή για πόνο ο οποίος εντοπίζεται στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης ή την περιοχή της πυέλου. Ο πόνος συνήθως δεν αντανακλά κατά μήκος των κάτω άκρων ή τουλάχιστον δεν ακολουθεί το τυπικό πρότυπο της ανατομικής κατανομής των νεύρων. (Βλ. «Πόνος οσφυϊκής ριζιτικής αιτιολογίας»).

Ο κατάλογος των θεραπευτικών επιλογών είναι ατελείωτος και περιλαμβάνει τη χειρουργική επέμβαση, κάτι που καταδεικνύει ότι καμία από αυτές δεν αποτελεί την ιδανική λύση για το πρόβλημα της οσφυαλγίας.

Η διεθνής βιβλιογραφία είναι αντιφατική ως προς τη χειρουργική επέμβαση. Ορισμένες μελέτες αμφισβητούν την ύπαρξη αντικειμενικής ανατομικής προέλευσης της οσφυαλγίας και απορρίπτουν την εγχείριση -ανεξαρτήτως επιλεγείσας επέμβασης- ως πιθανή θεραπεία. Άλλες υποστηρίζουν την χειρουργική επέμβαση, εάν η διαγνωστική διαδικασία οδηγήσει σε αναγνωρίσιμη ανατομική πηγή (αρθρικές αποφύσεις / δίσκος) του πόνου. Νεώτερες χειρουργικές τεχνικές υπόσχονται να βελτιώσουν τα αποτελέσματα με τη διατήρηση της τμηματικής κίνησης της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

Η γνώμη των ειδικών:
9) Χειρουργώ για οσφυαλγία
Όχι

21 ψήφοι
Ναι

95 ψήφοι
Δεν είμαι χειρουργός, αλλά μερικές φορές παραπέμπω ασθενείς για χειρουργική επέμβαση

2 ψήφοι
Δεν είμαι χειρουργός και δεν παραπέμπω ασθενείς για χειρουργική επέμβαση

0 ψήφοι
Σύνολο: Απάντησαν 118 ειδικοί


back to top

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Ένα από τα προβλήματα με τη χειρουργική επέμβαση για οσφυαλγία είναι ο ακριβής εντοπισμός της πηγής (δίσκος, αρθρικές αποφύσεις, σύνδεσμοι, κ.λπ.) του πόνου. Αρκετές διαγνωστικές μέθοδοι θεωρούνται κατάλληλες για το σκοπό αυτό. Από τις μεθόδους αυτές, δεν είναι όλες επαρκώς τεκμηριωμένες και η σημασία τους παραμένει σχετικώς αμφιλεγόμενη.

Η γνώμη των ειδικών:
10) Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες διαγνωστικές μεθόδους για ασθενείς με οσφυαλγία;
Κλινική εξέταση

100 %
Απεικονιστικές μέθοδοι (ακτινογραφίες, μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, κ.ά.)

95 %
Εγχύσεις αρθρικών αποφύσεων

46 %
Δισκογραφία

30 %
Εγχύσεις νευρικών ριζών

34 %
Επισκληρίδια έγχυση

33 %
Σύνολο: Απάντησαν 120 ειδικοί

Χειρουργική επέμβαση στην σπονδυλική στένωση

Η γνώμη των ειδικών:
11) Σε ποιες περιπτώσεις θα συνιστούσατε χειρουργική επέμβαση σε ασθενείς με οσφυαλγία; (Δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων)
Αναποτελεσματική συντηρητική θεραπεία επί τουλάχιστον τρεις μήνες

73 ψήφοι
Προσδιορισμένη εστία προέλευσης του πόνου (με επεμβατικές διαγνωστικές μεθόδους)

69 ψήφοι
Πολυεπίπεδος πόνος (> 3 επίπεδα)

8 ψήφοι
Ολιγοεπίπεδος (< 3 τμήματα)

33 ψήφοι
Μόνο παρουσία σπονδυλολίσθησης

25 ψήφοι
Μόνο παρουσία εκφυλιστικών αλλοιώσεων

19 ψήφοι
Εάν η μαγνητική τομογραφία δείχνει εικόνα "μαύρου δίσκου" σε αντιστοιχία με το επίπεδο του υποκειμενικού πόνου (χωρίς δισκογραφία)

22 ψήφοι
Άλλο

21 ψήφοι
Σύνολο: Απάντησαν 120 ειδικοί
12) Αν δεν συστήσετε χειρουργική επέμβαση για την οσφυαλγία, ποιες εναλλακτικές λύσεις θα προτείνατε;
Παυσίπονα

95 %
Ψυχοτρόπα φάρμακα

40 %
Φυσική άσκηση

100 %
Θεραπεία με χειρισμούς / χειροπρακτική

52 %
«Εναλλακτική» ιατρική (βελονισμό / πίεση σημείων βελονισμού, θεραπεία άτλαντα κλπ.)

31 %
Ψυχολογικές ασκήσεις (π.χ. γιόγκα ή παρόμοιες τεχνικές)

37 %
Ψυχιατρική διερεύνηση

34 %
Σύνολο: Απάντησαν 116 ειδικοί

Εάν η επώδυνη ανατομική δομή αναγνωριστεί, φαίνεται λογική η προσέγγιση της δομής αυτής για την εξάλειψη του πόνου. Είναι διαθέσιμες διάφορες χειρουργικές επιλογές.

Η γνώμη των ειδικών:
13) δισκογραφία, αρνητική δισκογραφία ελέγχου);
Αντικατάσταση δίσκου με πρόθεση

23 ψήφοι
Σπονδυλοδεσία

53 ψήφοι
Οπίσθια υλικά διατήρησης της κίνησης

12 ψήφοι
IDET (ενδοδισκική ηλεκτροθερμική πλαστική δακτυλίου)

3 ψήφοι
Άλλο

21 ψήφοι
Σύνολο: Απάντησαν 115 ειδικοί
14) Ποιά χειρουργική επιλογή θα προτείνατε για οσφυαλγία προερχόμενη από τις αρθρικές αποφύσεις (θετική έγχυση αρθρικών αποφύσεων);
Σπονδυλοδεσία

49 ψήφοι
Διαδερμική θεραπεία (οπίσθιος κλάδος)

37 ψήφοι
Προθετικός δίσκος

1 ψήφοι
Οπίσθια υλικά διατήρησης της κίνησης

8 ψήφοι
Άλλο

14 ψήφοι
Σύνολο: Απάντησαν 114 ειδικοί

ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Η παραδοσιακή μέθοδος προσέγγισης για διάφορες παθολογικές καταστάσεις της σπονδυλικής στήλης είναι η σπονδυλοδεσία ενός ή περισσότερων τμημάτων αναλόγως της περίπτωσης. Αυτή η τεχνική ακινητοποίησης κινητικών μονάδων προσαρμόστηκε από άλλα πεδία της ορθοπεδικής χειρουργικής, όπως εκείνα του ισχίου και του γόνατος, όπου η επώδυνη άρθρωση ακινητοποιείτο εάν το πρόβλημα δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Η καλύτερη κατανόηση και η βελτίωση της τεχνολογίας επέτρεψε την αντικατάσταση της άρθρωσης αντί της συνοστέωσης της. Αυτό το είδος της χειρουργικής επέμβασης έχει γίνει πλέον επέμβαση πρώτης επιλογής για τις περισσότερες αρθρώσεις του σώματος.

Η σπονδυλοδεσία εξακολουθεί να είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη τεχνική στην σπονδυλική στήλη. Η πολυπλοκότητα της ανατομίας και η εγγύτητα με τις νευρικές δομές καθιστά δυσκολότερη την αντικατάσταση τμημάτων της σπονδυλικής στήλης με ταυτόχρονη διατήρηση της κίνησης. Οι τεχνικές αυτές υπάρχουν πλέον σήμερα, αλλά ευρέως διαδεδομένα καταληκτικά κλινικά δεδομένα και αποτελέσματα δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. (Βλ. επίσης το κεφάλαιο «Επεμβάσεις διατήρησης της κινητικότητας»)

Η σπονδυλοδεσία της σπονδυλικής στήλης μπορεί να γίνει με διαφόρους τρόπους. Ωστόσο, η αρχή παραμένει πάντα η ίδια: να επιτευχθεί στερεή οστέινη ένωση ανάμεσα στους σπονδυλοδεθέντες σπονδύλους. Το υλικό σπονδυλοδεσίας για την ενίσχυση της συνοστέωσης είναι συνήθως αυτόλογο οστούν του ασθενούς, ειδικά παρασκευασμένο ετερόλογο οστούν ή υποκατάστατα οστού. Προκειμένου να ενισχυθεί η σταθερή ένωση, χρησιμοποιούνται συνήθως μεταλλικά εμφυτεύματα πρόσθια, οπίσθια ή σε συνδυασμό.
Fig 13
Fig 14
Η γνώμη των ειδικών:
15) Ποια τεχνική σπονδυλοδεσίας (1-2 τμήματα) προτιμάτε για 1-2 τμήματα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης;
Οστό του ίδιου του ασθενούς (πύελος / περόνη)

58 ψήφοι
Ετερόλογο οστούν

20 ψήφοι
Υποκατάστατο οστού

17 ψήφοι
Μορφογενετικές πρωτεΐνες

4 ψήφοι
Άλλο

11 ψήφοι
Σύνολο: Απάντησαν 112 ειδικοί
16) Χρησιμοποιείτε μεταλλικά εμφυτεύματα για την ενίσχυση της σπονδυλοδεσίας (1-2 τμήματα);
Ναι

98 ψήφοι
Όχι

9 ψήφοι
Σχολιασμός κατωτέρω

4 ψήφοι
Σύνολο: Απάντησαν 112 ειδικοί
17) Ποια υλικά προτιμάτε για την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης χωρίς σημαντική παραμόρφωση (1-2 τμήματα);
Αυτοτελή οπίσθια υλικά (διαυχενικές / διαπεταλικές βίδες)

40 ψήφοι
Αυτοτελή πρόσθια υλικά (μεσοσπονδύλιες προθέσεις, βίδες, πλάκες)

6 ψήφοι
Πρόσθια (προθέσεις) και οπίσθια υλικά σε συνδυασμό (συνδυασμένη προσπέλαση ή PLIF/TLIF (οπίσθια / διατρηματική οσφυϊκή σπονδυλοδεσία))

58 ψήφοι
Άλλο

7 ψήφοι
Σύνολο: Απάντησαν 112 ειδικοί
18) Πιθανές επιπλοκές σχετιζόμενες με μία ή περισσότερες από τις παραπάνω επεμβάσεις είναι:
Τραυματισμός νευρικής ρίζας / νευρολογικό έλλειμμα

48 ψήφοι
Διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού

18 ψήφοι
Επούλωση / μόλυνση τραύματος

22 ψήφοι
Υποτροπή / ατελής αποσυμπίεση της στένωσης (στένωση του σπονδυλικού σωλήνα)

16 ψήφοι
Σύνολο: Απάντησαν 112 ειδικοί

© Το ανωτέρω κείμενο, οι εικόνες και οι πληροφορίες αποτελούν ιδιοκτησία της EUROSPINE®, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ειδικών Σπονδυλικής Στήλης, και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή χρήση τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

EUROSPINE, Απρίλιος 2007

© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 10.06.2015