Dont click

EUROSPINE

Member Login

close Login

Cervical Spine

Content

Sayın hasta

Aşağıdaki bilgiler karar verme sürecine yardımcı olabilmek amacıyla bir araya getirilmiştir. Grafikler, omurga patolojisi tedavi alanının Avrupalı uzmanları kabul edilen Avrupa Omurga Derneği, Eurospine'ın üyelerinin cevaplarını göstermektedir. Bu bilgi, bu alandaki uzmanların çoğunun her belirli durumda ne yapacağını öğrenmenize ve anlamanıza yardımcı olacaktır. Bilgi, Eurospine üyelerinin tedaviye yaklaşımı hakkında “genel bir kanıyı” yansıtmaktadır, dolayısıyla sizin şahsi durumunuzun dikkatli bir değerlendirmesinin yerini tutmaz. Bu yüzden, aşağıdaki cevaplar ve kendi doktorunuzun fikri arasında belirgin bir fark bulursanız, bu kararına neyin yol açtığını doktorunuza sorun.

Her kendine özgü durum, bağımsız olarak değerlendirilmelidir. Burada verilen bilgiler hiçbir şekilde hedefe yönelik değerlendirmenin yerini tutma amacı gütmediğinden, EuroSpine-Avrupa Omurga Derneği ve üyeleri, bu bilgilere dayanılarak yapılan hiçbir yanlış anlamadan (veya yanlış tanıdan) dolayı sorumlu tutulamaz.

back to top

Sağlikli servikal omurga


Genel hatlar

Servikal omurga (SO) baş ve gövde arasındaki bağlantıdır. Onun hareketliliği başın 3 boyutlu hareketine imkan verir, bu da uzayda tüm yönlerde oryantasyona imkan sağlar. Evrimin ilk günlerinde insan ırkının etkin bir şekilde savaşması ve kendini korumasını sağlayan, dik pozisyonu ve beynin gelişmesi ile birlikte muhtemelen bu hareketlilikti.

Boynun yumuşak dokuları, yukarıda anlatılan hareketi kontrol edebilmek için vücuda ve kaslara temel enerji sağlayan yemek ve havanın taşınması için gerekli unsurlardan oluşur. Damarlar beyne oksijen taşınmasını sağlar. Servikal omurilik kanalından geçen sinir sistemi, işleyen bedenden beyne bilgi taşır ve beyinden bedene sinyaller iletir.

SO'nun Anatomisi

Omurga: SO yedi omurdan oluşur, bunların beşi (C3–C7) omurganın tüm omurlarının temel şematik tasarımını takip eder ancak ikisinin (C1–C2) değişik anatomik yapısı vardır.

Normal anatomy of the cervical spine

Fig 1
Tüm servikal omurlar birlikte SO'yu meydana getirir ve boynun kemik desteğini oluştururlar. Hareketlilik; diskler, fasetler ve ligamanlar gibi omurlararası bağlantılarla sağlanır. Fleksiyon, ekstansiyon ve yana eğilme alt SO'da gerçekleştirilirken, başın rotasyonu atlas (C1) ve aksis (C2) diye adlandırılan ilk iki omurun (C1/C2) özel anatomik yapısı ile mümkün kılınmıştır.

Flexion / extension

Fig 2

C1/2 rotation

Fig 3
Birbirine ligamentum flavum ile bağlanan omur kemerleri servikal omurilik kanalını oluşturur. Ön taraf yerleşimli omur gövdeleri ve omurlararası diskler ile birlikte her seviyede yan açıklıkları olan bir kanal oluşur. Bu kanalın içinden kollara gitmek üzere çıkan sinir kökleriyle birlikte omurilik geçer.

back to top

Servikal omurganin hastaliklari

Genç servikal omurga

Doğuştan hastalıklar

C1/2 (atlantoaksiyal) instabilite
Atlantoaksiyal seviyede instabilitenin bir kaynağı dens aksisin patolojik gelişimidir. Bu hiç oluşmama (aplasia) veya ayrı bir kemik parçası (os odontoideum) şeklinde görülebilir. Bu durumlar artmış hareket genişliğine veya aksis ve atlas arasında kısmi çıkığa yol açabilir ki, bu da omurilikte tekrarlayan travma ve hasara sebep olabilir.

Tanı: Bu durum boynun fleksiyon ve ekstansiyon radyografileri kulanılarak, bilgisayarlı tomografiyle (BT) veya manyetik rezonans görüntülemeyle (MRG) teşhis edilebilir.

Tedavi: Çocuklardaki ciddi atlantoaksiyal instabilitede tedavi seçenekleri, AOD üyelerine göre, şunları içerir:

Üye soruları:
1) Sabit rotatuar subluksasyon için tercih edilen tedavi
Cerrahi dışı

9 votes
Cerrahi, eğer cerrahi dışı başarısızsa

33 votes
Cerrahi

8 votes
Total: 50 Specialists answered
2) Atlantoaksiyal subluksasyon/instabilite için tercih edilen tedavi
Cerrahi dışı

3 votes
Cerrahi, eğer cerrahi dışı başarısızsa

17 votes
Cerrahi

27 votes
Diğer

2 votes
Total: 49 Specialists answered
3) Fikse rotatuar subluksasyonun cerrahi fiksasyonu
Teller C1/2

13 votes
Vidalar C1/2

33 votes
İnternal fiksasyon olmadan

1 votes
Total: 48 Specialists answered
4) Fikse rotatuar subluksasyonun cerrahi fiksasyonu
İlyak kemikle

33 votes
Allojenik kemikle

11 votes
Kemik türevleriyle (örn hidroksiapatit)

3 votes
Kemik morfogenetik proteinleri

0 votes
Total: 47 Specialists answered


back to top

Yaşlanan servikal omurga

Dejenerasyon, ağrılı anatomik değişikliklere yol açabilir. Faset eklemlerinin osteoartriti ve dejeneratif disk hastalığı en sık görülen durumlardır. Sinir kökünün veya omurilik kanalının sıkışması, osteofit (kemiksi birikimler) oluşumundan ya da ligamanların kalınlaşma ve kalsifikasyonundan kaynaklanabilir. İleri evrede, servikal omurganın kifotik deformitesi ve takip eden kalıcı sorunlar oluşabilir.

Ağrılı faset sendromu

Bu durum, esas olarak boyun ağrısı ile karakterizedir. Omurlararası eklemlerin (fasetler) osteoartiritinden kaynaklanır. “Faset sendromunun” bağımsız bir hastalık olarak varlığı tartışmalıdır. Tanı: Bu durum klinik muayene, görüntüleme (fasetlerin dejeneratif değişiklikleri) ve fasetlerin lokal infiltrasyonu ile teşhis edilebilir.

Invasive diagnostics

Fig 4
Tedavi: Faset eklemlerinin değiştirilmesi, kalça ve vücudun diğer eklemlerinin aksine, henüz mevcut değil. Bu yüzden tedavinin hedefi ağrılı seviyeyi sabitleyerek ağrıyı yok etmektir.

Permanent stability after fusion

Fig 5

Fixation of C1/C2 (atlantoaxial): Screws

Fig 6

back to top

Diskojenik ağrı

Servikal omurgada bir veya daha fazla diskten kaynaklanan ağrı şiddetli boyun ağrısı olarak hissedilebilir. Servikal diskten kaynaklanan ağrının mekanizması henüz tam anlaşılamamıştır. Diskin bütünlüğünü etkileyen travma, dejenerasyon veya diğer olumsuz etkenlerin ağrılı boyun sendromuna yol açabileceği varsayılabilir.
Tanı: Tanı; klinik değerlendirme, görüntüleme (daha çok MRG) ve diskografi ile yapılır.
Tedavi: Diskojenik ağrıyla başa çıkmanın klasik yolu ağrılı seviyenin sabitlenmesidir. Füzyon, genellikle önden yaklaşımla ağrılı disk çıkartılıp, bir çeşit biyouyumlu genişleticiyle plaklı veya plaksız olarak uygulanır.

Cervical spine: Decompression of the spinal canal

Fig 7
Daha yeni teknikler ile, disk protezleri kullanarak seviyenin sabitlenmesinden kaçınılır, Böylece, segmental (fizyolojik) hareketliliği feda etmek zorunda kalmadan ağrı kaynağının (disk) yok edilmesi mümkün olur. Disk protezleriyle ilgili klinik tecrübe hala sınırlıdır (2005). İlk çalışmalar orta ve kısa dönemde disk protezlerinin füzyonda gözlenen sonuçlara benzer sonuçlar sağladığını göstermektedir.

Servikal omurgada yapay disk

Fig 8
Üye Soruları:
5) Faset ağrısı olarak tanımlanan (semptomlar, tanısal faset infiltrasyonuna pozitif yanıt, görüntüleme) aksiyal boyun ağrısında tercih edilen tedavi
Sadece cerrahi dışı

20 votes
Cerrahi, eğer cerrahi dışı tedavi başarısızsa

14 votes
Faset blokları

16 votes
Diğer

1 votes
Total: 47 Specialists answered
6) Faset ağrısı olarak tanımlanan aksiyal boyun ağrısında tercih edilen girişim
Önden omurlararası füzyon

17 votes
Hareket-koruyucu teknikler (disk protezi)

2 votes
Arkadan füzyon

10 votes
Diğer

18 votes
Total: 47 Specialists answered
7) Diskojenik ağrı olarak tanımlanan (semptomlar, tanısal faset infiltrasyonuna pozitif yanıt, görüntüleme) aksiyal boyun ağrısında tercih edilen tedavi
Sadece cerrahi dışı

14 votes
Cerrahi, eğer cerrahi dışı tedavi başarısızsa

33 votes
Diğer

0 votes
Total: 47 Specialists answered
8) Diskojenik ağrı olarak tanımlanan aksiyal boyun ağrısında tercih edilen girişim
Önden omurlararası füzyon

23 votes
Disc protezi

11 votes
Perkütan, disk içi teknikler

0 votes
Arkadan füzyon

1 votes
Diğer

11 votes
Total: 47 Specialists answered
9) SO'nun önden omurlararası disk değiştirilmesinde tercih edilen teknik
Otolog kemik (örn. ilyak krest)

10 votes
Kemik çimentosu

0 votes
Özel yapılmış kafesler (örn. titanyum, PEEK, hidroksiapatit), otolog kemiksiz

17 votes
Otolog kemikle birlikte kafesler

13 votes
Kemik morfojenik proteinler vb ile birlikte kafesler.

2 votes
Diğer

5 votes
Total: 47 Specialists answered
10) SO'nun omurlararası füzyonunda internal fiksasyon için tercih edilen teknik
İnternal fiksasyon yok

4 votes
Plakların düzenli kullanımı

21 votes
Sadece çok seviyeli girişimde plaklar

20 votes
Diğer

2 votes
Total: 47 Specialists answered


back to top

SO'da sinir doku basısı

Boyun disklerinde de bel disklerin de olduğu gibi fıtıklaşma veya taşma olabilir. Dahası, servikal omurganın bölümlerindeki dejeneratif değişikliklere bağlı olarak, zaman içinde osteofitler oluşabilir. Her iki durum da spinal sinir veya omurilik üzerindeki basıyı arttırabilir. Basının yerine bağlı olarak, spinal sinir basısı (radiküler) veya omurilik basısı (myelopatik ) belirti ve bulgular görülebilir. Sadece ekstrude disk parçası tarafından yapılan basıya yumuşak fıtık denirken (genellikle akut), osteofitler tarafından (veya disk parçasıyla beraber) yapılan bası sıklıkla kroniktir ve sert fıtıklaşma olarak adlandırılır.


back to top

Disc herniations in the cervical spine

Fig 9

Magnetic resonance of a median disc herniation in the cervical spine

Fig 10

back to top

Radiküler semptomlar

Disk parçası/osteofitlere bağlı radiküler semptomlar
Tutulan sinir köküne bağlı olarak karşılık gelen seviyede ağrı, duyu değişiklikleri veya kas kuvvetsizliği ortaya çıkar.
Fig 11
Tanı: Radiküler semptomlar klinik hikayenin değerlendirilmesiyle, klinik muayene ile, görüntüleme (BT ve MRG) ve nörolojik değerlendirmeyle teşhis edilebilir.
Tedavi: Cerrahi tedavinin amacı, fıtıklaşmış disk/kemik materyalini alarak sinir kökü üzerindeki basıyı kaldırmaktır. Anti-enflamatuar tedavi ve kas egzersizleri ile yapılan cerrahi dışı tedavi de başarılı olabilir.

Üye Soruları:
11) Servikal radiküler semptomlar için (disk/osteofit) tercih edilen tedavi
Cerrahi-dışı

1 votes
Fıtıklaşmış disk varsa sadece cerrahi

1 votes
Kas kuvvetsizliği yoksa cerrahi-dışı

2 votes
Cerrahi, eğer nörolojik Kayıp(lar) (duyu veya motor) varsa

10 votes
Cerrahi, eğer semptomlar (ağrı) cerrahi dışı tedaviye dirençliyse

31 votes
Ameliyat, eğer görüntüleme ve semptomlar (ağrı veya nöroloji veya her ikisi) uyumluysa

15 votes
Diğer

1 votes
Total: 47 Specialists answered
12) Disk materyali tarafından bası için (yumuşak fıtık) tercih edilen tedavi
Perkütan girişim (örn. mekanik disk çıkarılması, lazer)

0 votes
Disk çıkarılması – füzyonsuz

4 votes
Disk çıkarılması, önden omurlararası füzyon ile

31 votes
Disk protezi ile disk değiştirilmesi

11 votes
Diğer

1 votes
Total: 47 Specialists answered
13) Sert veya karma fıtıklaşmada osteofitler (ve disk materyali) tarafından bası için tercih edilen tedavi
Perkütan girişim (örn. mekanik disk çıkarılması, lazer)

0 votes
Disk çıkarılması – füzyonsuz

3 votes
Disk çıkarılması, önden omurlararası füzyon ile

42 votes
Disk protezi ile disk değiştirilmesi

2 votes
Diğer

0 votes
Total: 47 Specialists answered


back to top

Miyelopati ile birlikte omurilik basısı (servikal omurilik kanalı darlığı)

omurilik kanalı, çevre dokular tarafından daraltılarak sinir dokusu üzerinde bası yaratabilir. Kazalar haricinde, bu süreç kroniktir ve belirtiler yavaşça gelişir. Bazen belirtilerin başlangıcı hasta tarafından farkedilmeyebilir ve sadece boyun ağrısı veya başka amaçlarla çekilmiş görüntülemeler darlık ve basıyı ortaya çıkarır. Bu durum, tedavi seçimini zorlaştırır. Böyle durumlarda, omurilik kanalını genişletmek dahil cerrahi tedavi koruyucu bir hal alır. İlerlemiş evrelerde, sinir dokusu ciddi zarar görür ve miyelopati belirtileri hem hastaya, hem de doktora aşikar hale gelir.

Stenosis of the cervical spinal canal (transverse section)

Fig12

back to top

Decompression in the cervical spine

Fig 13
Compare fig 7

Cervical spine: Decompression of the spinal canal

Fig 7
Tanı: Omurilik kanal darlığı (spinal stenoz) görüntüleme (BT ve MRG) ile teşhis edilir ama görüntüleme, esas olarak bir klinik ve nörofizyolojik tanı olan miyelopati tanısı için yeterli değildir. En uygun tedavi seçeneği iki faktörü göz önünde bulundurmalıdır: klinik belirtiler ve görüntüleme bulguları. Ameliyat kararı daralmış seviye sayısından da etkilenir.

Tedavi: Dekompresif girişimler için önemli bir faktör zamanlamadır

Üye Soruları:
14) Myelopatinin nörolojik işaretleri olmadan boyun ağrısı ve subjektif semptomları olan servikal omurilik kanal darlığı için şunu tavsiye ederim
Cerrahi yok

3 votes
Bası giderici cerrahi

10 votes
Cerrahi şimdi yok ama, nörolojik belirtiler belirdiğinde

34 votes
Total: 48 Specialists answered
15) Cerrahi tedavinin anafikri omuriliği basıdan kurtarmaktır. Benim tercih ettiğim teknik:
Standart girişim olarak arkadan laminoplasti/laminektomi

2 votes
Standart girişim olarak önden bası giderme (diskektomi, korpektomi)

9 votes
Birlikte önden/arkadan

0 votes
Kişinin anatomisine bağlı olarak önden veya arkadan

36 votes
Total: 47 Specialists answered

© The above text, figures and data are property of EUROSPINE®, the Spine Society of Europe and may not be reproduced or used in any other way.

EUROSPINE, May 2012

© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 10.06.2015